Batı Müziği

Şan

Şan

Yaşadığımız dünyanın anlam değerlerini binlerce yıl seslerle taşıyarak bugünlere geldik. Sevinç ve korku çığlıklarından, insanın yaşadığı coğrafyaya göre, ağızda oluşan sesler şekillenerek konuşmayı oluşturdu.

Konuşma seslerinin fizyolojisi tüm insanlarda aynı olmasına karşın;

  • Ses bileşenlerinin (sesli ve sessiz fenomenlerin) değişik olması,
  • Değişik ses bileşenlerinin rezonans bölgelerindeki yerinin farklılığı lisanları doğurdu.

Sadece bu oluşumu kullanarak Almanca konuşmadan Fransızca, Çince hiçbir şey anlatmadan ses çıkararak bir Almanı, bir Fransızı, bir Çinliyi hatırlatabiliriz.

Bu noktaları gözönüne aldığımızda her lisanın bir konuşma, şan haritası olduğunu hissederiz.Fakat dikkat edeceğimiz husus bilimsel bir çalışma ile vücudumuzda kullanabildiğimiz tüm sesleri, bilinçli bir şekilde, doğamıza uygun, gelişme süresinin evrim yolunda çıkarmak, insanı insan yapan duyguları müzikal olarak seslendirmektir.

Bir şan pedegogu şunu unutmamalıdır:
İtalyan şan eğitimiyle İtalyanca, Alman şan eğitimiyle Almanca, Fransız şan eğitimiyle Fransızca söylenir.

Aynı zamanda bu diller öğrenilir.Konuşma dili oturtulur, aksan farklılığı giderilmeye çalışılır.

Türkçemizi tanıtacak ve sevdirecek olan şancı adaylarının bu anlamda yetiştirilmeleri gerekir. İşte o zaman ana dilden diğer dillere uzanan bir yolda başarılı olunabilinir.

Evrensel Sanatlar Müzik Merkezi’nde alacağınız Şan Eğitimi bu ana felsefededir.

Dünya Şan Ekolleri’nin yanı sıra Türk Şan Ekolü’nünde gelişmesine yardımcı olması Avrupa Şan Ekolü’nde Türkçe Şan Sanatı icra etmenin zorluğunu, kabusunu asla yaşamayacaksınız.

Tamamıyla teknik, bilimsel çalışmalarımızın ve egzersizlerimizin sayesinde her türlü zorlukları mutlaka aşacak, bir senfoni orkestrasının sesini bastırabilecek seviyeye geleceksiniz.

Batı Müziği

Şan

Yaşadığımız dünyanın anlam değerlerini binlerce yıl seslerle taşıyarak bugünlere geldik. Sevinç ve korku çığlıklarından, insanın yaşadığı coğrafyaya göre, ağızda oluşan sesler şekillenerek konuşmayı oluşturdu.

Konuşma seslerinin fizyolojisi tüm insanlarda aynı olmasına karşın;

  • Ses bileşenlerinin (sesli ve sessiz fenomenlerin) değişik olması,
  • Değişik ses bileşenlerinin rezonans bölgelerindeki yerinin farklılığı lisanları doğurdu.

Sadece bu oluşumu kullanarak Almanca konuşmadan Fransızca, Çince hiçbir şey anlatmadan ses çıkararak bir Almanı, bir Fransızı, bir Çinliyi hatırlatabiliriz.

Bu noktaları gözönüne aldığımızda her lisanın bir konuşma, şan haritası olduğunu hissederiz.Fakat dikkat edeceğimiz husus bilimsel bir çalışma ile vücudumuzda kullanabildiğimiz tüm sesleri, bilinçli bir şekilde, doğamıza uygun, gelişme süresinin evrim yolunda çıkarmak, insanı insan yapan duyguları müzikal olarak seslendirmektir.

Bir şan pedegogu şunu unutmamalıdır:
İtalyan şan eğitimiyle İtalyanca, Alman şan eğitimiyle Almanca, Fransız şan eğitimiyle Fransızca söylenir.

Aynı zamanda bu diller öğrenilir.Konuşma dili oturtulur, aksan farklılığı giderilmeye çalışılır.

Türkçemizi tanıtacak ve sevdirecek olan şancı adaylarının bu anlamda yetiştirilmeleri gerekir. İşte o zaman ana dilden diğer dillere uzanan bir yolda başarılı olunabilinir.

Evrensel Sanatlar Müzik Merkezi’nde alacağınız Şan Eğitimi bu ana felsefededir.

Dünya Şan Ekolleri’nin yanı sıra Türk Şan Ekolü’nünde gelişmesine yardımcı olması Avrupa Şan Ekolü’nde Türkçe Şan Sanatı icra etmenin zorluğunu, kabusunu asla yaşamayacaksınız.

Tamamıyla teknik, bilimsel çalışmalarımızın ve egzersizlerimizin sayesinde her türlü zorlukları mutlaka aşacak, bir senfoni orkestrasının sesini bastırabilecek seviyeye geleceksiniz.

Scroll to Top