Ses Terapisi

Konuştuğumuz dil, o dilin ses bilimi (fonetik) özelliklerine uygun olmalıdır. Bu özellikler, artikülasyon(boğumlama-ekleme) ve diksiyon özellikleridir. Sağlıksız yaşam, kötü alışkanlıklar (sık aralıklarla sigara, alkol kullanımı gibi), stres, ses tellerindeki nodüller, oral kontraseptif kullanımı ve gırtlaktaki bir tümör ses bozukluğunun nedenleri olabilir.

Ses problemleri olan kişilerin öncelikle detaylı bir sağlık taraması ve ses kullanma analizinden geçmesi gerekir. Kulak Burun Boğaz doktoru ve Şan Pedegogu yardımıyla sorunların çoğunlukla ortadan kalkacağı unutulmamalıdır.

 

Ses bozukluklarının düzeltilmesinde cerrahi yöntem ve diğer tıbbi tedavilerin yanı sıra, ses terapisinin de devreye girmesi kaçınılmazdır. Aksi halde ses problemleri tekrar eder.

  1. Düzenli bir solunumla gırtlak altı (Subglottik) basınç çok iyi ayarlanmalıdır.
  2. Ses, doğal ses oluşumuna aykırı olmamalıdır.
  3. Kişinin, konuştuğu dilin ses bilim(fonetik) özelliklerine uygun olan artikülasyon (boğumlama-ekleme) ve diksiyon alışkanlığını kazanabilmesi sağlanmalıdır.
  4. Ses anatomik yapı özelliklerinin dışında zorlanmamalıdır.
  5. Ses terapisi konuştuğu dilin gereklerine uygun; Türkçe ise Türkçe olmalıdır.
  6. Konuşma frekansları belirlenmeli, konuşma esnasında kişinin psikolojik nedenle kalın ve ince frekansta sesler oluşturması mutlaka engellenmelidir.

Solunum yaşamın temel olgusudur, kimyasal değişimi sağlar. İki zamanlıdır: Soluk alma sırasında göğüs boşluğu diyaframı aşağıya doğru aktif hareketle genişler. Böylece hava burun, ağız, farenks, larenks, trakea, bronş ve bronsiallerden geçerek akciğer alveollerine kadar ulaşır.

Nefesin doğru kullanılması konusunda uygun refleksler kişiye kazandırılarak Ses Terapisine başlanır. Ses Terapisi ile kişinin ses kalitesindeki değişimler sağlanırken, ses sağlığını tehdit eden yaşam alışkanlıklarının da nedeni ortadan kaldırılır.

Ses hastalığının sebebi organik, nörolojik, tümoral ve psikolojik olabilir. Sebebi ne olursa olsun, sonunda Şan Pedegogu’nun terapisine ihtiyaç vardır.

Ses bozukluklarının nedenlerinin başında ses tellerinde oluşan nodüller, çoğunlukla öğretmenlerde, halkla ilişkiler alanında çalışanlarda, kısacası sesini profesyonel olarak kullanan herkeste yoğun olarak görülebilir.KBB doktoru teşhisinden sonra Şan Pedagogunun uygulayacağı üç aylık bir terapi ile sesin doğru kullanılması öğrenilerek nodüle sebep olan etken ortadan kaldırılır ve sorunun tekrarlanması önlenir.

İnsanın psikolojik bir travma geçirmesi ve çok şiddetli şekilde bağırmasıyla oluşur.İçi sıvı dolu olan polipler öncelikle cerrahi olarak çıkartılır. Sonra ses terapisine başlanır. Yalnız başına ses terapisi yeterli değildir.

Baş ve boyun bölgesinde, özelikle gırtlak bölgesindeki tümörler ses tellerinde bozukluklara neden olur.Tümörün çıkartılmasından sonra ses telleri hastadan alınmış ise yalancı ses telleri ya da yemek borusundan titreşim elde edilerek bir konuşma sesi elde edilmesi ses terapisi ile sağlanır.

Hiçbir patalojik etken olmamasına karşın hasta ses çıkaramaz, psikolojik ve psikiyatrik yardım alarak Şan Pedegogu iş birliği ile terapide sorun mutlaka çözülür.

Kas gerilim disfonisi hastanın gırtlağına ve ses tellerine çoğunlukla stres yüzünden yük bindirmesi sonunda sesin anatomik elemanları olan larenks(gırtlak-hançere), farenks(yutak) aşırı gerginlikten işlevlerini yapamazlar. Larenks ses düzenini yapamaz. Farenks bir rezenatör olarak sesi yansıtamaz. Ses Terapisi ile sorun kolayca çözülür.

Ses telleri sürekli kapanma halinde ya da açık halde kalır. Bu bir kasılmadır. Sebebi bilinmeyen disfoniye hekimler botoks uygulayarak sürekli kasılmayı engellerken Ses Terapisi devreye girer.

Ses kısıklığının nedenlerinden biridir.Hastalar ağızlarına acı bir su gelmesinden şikayet ederler.. Bu su mide asididir. Her türlü patalojiye zemin hazırlar. Endoskopi ile bakıldığında ses telleri kızarık gözükür. Laringofaringeal reflüye özellikle önem gösterilmelidir. Bu oluşumda sadece mide ilaçları kullanıp, ses kalitesi Ses Terapisi ile sağlanır.

Sulkus, yarık veya oluk demektir. Bu sorun doğuştan olabileceği gibi, sesin kötü kullanılmasından veya bir kistin patlayarak epitelinin derin tabakalara yapışması ile oluşabilir.

Yarığın olduğu yerde ses telinde titreşim meydana gelmez; bu nedenle ciddi ses kısıklığı vardır. Ayrıca yarık nedeniyle ses telleri birleşemediği için ses çıkarma sırasında hava kaçağı oluşur. Sadece Ses Terapisi tedavi edici değildir. Sulkus vokalisin tedavisi cerrahidir. Cerrahi işlemler öncesi ve sonrası Ses Terapisi alınması şarttır.

Fonksiyonel ses bozuklukları, gırtlak ve ses tellerinin tamamen normal olmalarına rağmen, yanlış ve kötü kullanımlara bağlı olarak ortaya çıkan ses bozukluklarıdır.Gerginlik ve boyun kaslarını kasarak konuşma bunlara bir örnektir.

Fonksiyonel bozukluk uzun zaman devam ederse, yukarıda bahsi geçen organik lezyonlara sebep olabilir.

Fonksiyonel ses bozukluklarına bir örnek, sesini profesyonel olarak kullananlar, yalancı ses tellerini uzun süre kullandıkları takdirde çok görülür. Bu, kişilerin ruhsal durumlarını ve meslek hayatlarını olumsuz etkileyen bir sorundur. Kişi ses kalitesinin bozukluğundan, sesini kullanınca çabuk yorulmaktan ve boynunda ağrı olmasından yakınır. Tanı KBB muayenesi, fiberoptik endeskopi veya stroboskopi ile konur. KBB muayenesinde boyun kaslarında gerginlik, dudakların ve dilin daha geride oluşu, gırtlağın normalden daha yüksek yerleştiği saptanır. Stroboskopi tamamen normaldir. Fiberoptik endoskopide, hastanın yalancı ses tellerini kullanışı; gırtlakta ön arka ve yanlardan daralma gözlenebilir. Tedavi Ses Terapisidir.

Ses terapisinde hastanın yanlış ses kullanımı ortadan kaldırılır, doğru teknikler öğretilir.Etiketler: ses terapisi istanbul, ses terapisi merkezleri istanbul, ses terapisi şişli

Scroll to Top