Bölümlerimiz

Batı Müziği Bölümü

İnsanın evrim yolunda geliştirdiği, insanın beyin fonksiyonlarının en ileri düzeyde yönetimini sağlayan, insanın uzaya açılan bilgi teknolojilerine katkıda bulunan piyano; kanun, santur, psalterion, dülsime, timpanon gibi telleri parmak uçlarıyla çekilerek çalınan aletlerden yaratılmıştır.

Halk Müziği Bölümü

Ülkemizde kullanımı en fazla olan telli bir halk çalgısıdır. Yörelere ve ebatlarına göre bu çalgıya Cura, Çöğür, Kopuz, Tambura, Bağlama, Abdal Sazı, Divan Sazı gibi adlar verilmektedir.

Teorik Bölümler

Dünya müzik akademilerinde temel derstir. Müzisyen adaylarının korkulu rüyası haline gelebilir. Oysaki Evrensel Sanatlar Müzik Merkezi’nde müzik edebiyatının başlangıç noktası olan solfej potansiyel enerjidir.

Konservatuara Hazırlık

Evrensel Sanatlar Müzik Merkezi’nde müzik sanatının bilimsel esasları çok kararlı bir şekilde verildiği için ülkemizde ve yurt dışında örneğin; Viyana Devlet Konservatuarı, İngiltere, Almanya gibi ülkelerin konservatuarlarına çok başarılı sonuçlarla öğrencilerimiz girmiş ve müzik sanatına kazandırılmışlardır.

Ses Terapisi

Konuştuğumuz dil, o dilin ses bilimi (fonetik) özelliklerine uygun olmalıdır. Bu özellikler, artikülasyon(boğumlama-ekleme) ve diksiyon özellikleridir. 

Scroll to Top