piyano_8703
Müziğin Bilimselliğine İnananlar İçin...
2li_keman
trio

Yetenek; hissettiğiniz alanda emek vermektir. Duygularınızın parmak uçlarında şekillendiğini görerek enstrümanınızı en güzel şekilde öğreneceksiniz.

Lori Bryson

Merhaba

Kuruluşumuz, müzik sanatının evrensel boyutları düşünülerek kurulmuş, özgün bir sanat kurumudur. Bilimin büyük bir hızla geliştiği bu çağda bir bilimdalı olan müzik sanatının da aynı hızla gelişerek 21. yüzyılda yol alması en büyük amacımızdır.


Evrensel Sanatlar Müzik Merkezi, Konservatuvarların dışında ilk defa bilimsel müzik öğrenimini halkımıza sunmuş ve çağdaş çizgisini koruyacak, sürdürecek insanları müzik sanatına kazandırmıştır. Bu kişiler yaşamlarını Evrensel Sanatlar içinde sürdürmeseler bile, dünyanın dört bir yanında Evrensel Sanatlar’dan aldıkları felsefeyi yaşatmakta ve yenilemektedirler.


Evrensel Sanatlar’ın kurucusu olan Tayfun Gültekin; en büyük yapıtların, insanın evrim yolunda, hayatının akışında ortaya çıktığını söylerken, bu yapıtların icraatında yetiştirdiği öğrencileriyle “yeni müzik” olgusunun gelişmesi için, felsefe ve eylem birliği içinde yol almaktadır.


Bu yol kaynağını pozitif ve sosyal bilimlerden alan müzik sanatının, toplumdaki evrim yoludur.

Bölümlerimiz

Batı Müziği Bölümü

İnsanın evrim yolunda geliştirdiği, insanın beyin fonksiyonlarının en ileri düzeyde yönetimini sağlayan, insanın uzaya açılan bilgi teknolojilerine katkıda bulunan piyano; kanun, santur, psalterion, dülsime, timpanon gibi telleri parmak uçlarıyla çekilerek çalınan aletlerden yaratılmıştır.

Halk Müziği Bölümü

Ülkemizde kullanımı en fazla olan telli bir halk çalgısıdır. Yörelere ve ebatlarına göre bu çalgıya Cura, Çöğür, Kopuz, Tambura, Bağlama, Abdal Sazı, Divan Sazı gibi adlar verilmektedir.

Teorik Bölümler

Dünya müzik akademilerinde temel derstir. Müzisyen adaylarının korkulu rüyası haline gelebilir. Oysaki Evrensel Sanatlar Müzik Merkezi’nde müzik edebiyatının başlangıç noktası olan solfej potansiyel enerjidir.

Konservatuara Hazırlık

Evrensel Sanatlar Müzik Merkezi’nde müzik sanatının bilimsel esasları çok kararlı bir şekilde verildiği için ülkemizde ve yurt dışında örneğin; Viyana Devlet Konservatuarı, İngiltere, Almanya gibi ülkelerin konservatuarlarına çok başarılı sonuçlarla öğrencilerimiz girmiş ve müzik sanatına kazandırılmışlardır.

Ses Terapisi

Konuştuğumuz dil, o dilin ses bilimi (fonetik) özelliklerine uygun olmalıdır. Bu özellikler, artikülasyon(boğumlama-ekleme) ve diksiyon özellikleridir. 

Güncel Videolar

Evrensel Sanatlar Müzik Merkezi Yıl Sonu Etkinlikleri

Evrensel Sanatlar Arşivinden

Önemli eser partisyonlarını PDF formatında temin edebilirsiniz.
Önemli eserlerin midi müzik dosyalarına bu bölümden ulaşabilirsiniz.
Kitap ve Müzik CD’si siparişi için lütfen formu eksiksiz doldurunuz.
Scroll to Top