Teorik Bölümler

Form Bilgisi

Teorik Bölümler

Form Bilgisi

Müzik sadece müzisyenler için değil; aynı zamanda bütün insanlığın ortak değerleri içindir. Bunun içindir ki müzik ifadesi herkesçe anlaşılan bir olgudur. Gerçek anlamıyla bize basit gelen bir halk melodisinin içeriği neyse Bir Bach fügünde, Haydn'ın senfonisinde de odur.

Her ne kadar bir sanat eserinin komplikeliği onun anlaşılmasını güçleştirebilirse de, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün müzik eserleri, aynı ve herkesçe anlaşılabilen ifade unsurlarından meydana gelmiş bulunduklarından öyle doğal bir dille içlerini bize dökerler ki bu genel dilin sözlerini ve gramerini öğrenmeye ihtiyacımız yoktur.

Bir eserin müzikal anlayışı o eserin belirli kurallara uymayan bir müzik yapısı olduğunu değil; belki daha çok insanın bağlı bulunduğu doğal konulara ve iç dünyamızın doğal diline aykırı hareket eden bir müzisyen yapısı olduğundan ileri gelir.

Bunun için basit bir halk türküsünü meydana getiren unsurlar gerçekte diğer bütün müzik eserlerininde temelini teşkil edebilir. Çünkü o ezgiler yüzlerce yıl evrimden geçerek günümüze kadar gelmişlerdir. Bach’ın yaptığı bütün çalışmaların temel olgusu budur, bizde hiçkimse tarafından yapılmamıştır. yapmaya kalkanlar da Anadolu ezgilerinin içine Alman Armonisini veya Caz Armonisini katmaya çalışmışlar, Anadolu melodilerinin içindeki Anadolu Armonisini hissedememişlerdir.

gitar-ders

Müzik eserlerinin duygularımızı ilgilendiren iki yapısı vardır.

İç Yapı; Armoni, ritm ve melodinin dil birliği etmelerinden doğan bir müzikal fikirler bütünüdür.

Bu müzikal fikirler koordinasyonundan dengeyi;
Dış Yapı (form=şekil)temin eder.

Bir müzik eserinin iç yapısı, yani birçok farklı melodilerin nöbetleşe geliş gidişi ve çeşitli armonik, ritmik elemanların yer değiştirmesi, kaybolup çıkışı dinleyiciyi büyük bir çeşitlilik harmanının içine atar. Fakat bu çeşitlilik hiçbir münasebeti yokken kulağımıza daima başka başka melodiler, devamlı armoni dalgalanmaları ve yeni yeni ritmik gruplanmalar (kulağımıza) çarptığı taktirde tatmin ve huzurlandırıcı bir birlik hissedilmedikçe çok yorucu olur.

Müzik fikirlerinin çok çeşitliliği içinde birliğin nasıl kurulabileceğini ‘form bilgisi’ öğretir.

Form Bilgisi

Müzik sadece müzisyenler için değil; aynı zamanda bütün insanlığın ortak değerleri içindir. Bunun içindir ki müzik ifadesi herkesçe anlaşılan bir olgudur. Gerçek anlamıyla bize basit gelen bir halk melodisinin içeriği neyse Bir Bach fügünde, Haydn'ın senfonisinde de odur.
Her ne kadar bir sanat eserinin komplikeliği onun anlaşılmasını güçleştirebilirse de, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün müzik eserleri, aynı ve herkesçe anlaşılabilen ifade unsurlarından meydana gelmiş bulunduklarından öyle doğal bir dille içlerini bize dökerler ki bu genel dilin sözlerini ve gramerini öğrenmeye ihtiyacımız yoktur.

Bir eserin müzikal anlayışı o eserin belirli kurallara uymayan bir müzik yapısı olduğunu değil; belki daha çok insanın bağlı bulunduğu doğal konulara ve iç dünyamızın doğal diline aykırı hareket eden bir müzisyen yapısı olduğundan ileri gelir.

Bunun için basit bir halk türküsünü meydana getiren unsurlar gerçekte diğer bütün müzik eserlerininde temelini teşkil edebilir. Çünkü o ezgiler yüzlerce yıl evrimden geçerek günümüze kadar gelmişlerdir. Bach’ın yaptığı bütün çalışmaların temel olgusu budur, bizde hiçkimse tarafından yapılmamıştır. yapmaya kalkanlar da Anadolu ezgilerinin içine Alman Armonisini veya Caz Armonisini katmaya çalışmışlar, Anadolu melodilerinin içindeki Anadolu Armonisini hissedememişlerdir.

Müzik eserlerinin duygularımızı ilgilendiren iki yapısı vardır.

İç Yapı; Armoni, ritm ve melodinin dil birliği etmelerinden doğan bir müzikal fikirler bütünüdür.

Bu müzikal fikirler koordinasyonundan dengeyi;
Dış Yapı (form=şekil)temin eder.

Bir müzik eserinin iç yapısı, yani birçok farklı melodilerin nöbetleşe geliş gidişi ve çeşitli armonik, ritmik elemanların yer değiştirmesi, kaybolup çıkışı dinleyiciyi büyük bir çeşitlilik harmanının içine atar. Fakat bu çeşitlilik hiçbir münasebeti yokken kulağımıza daima başka başka melodiler, devamlı armoni dalgalanmaları ve yeni yeni ritmik gruplanmalar (kulağımıza) çarptığı taktirde tatmin ve huzurlandırıcı bir birlik hissedilmedikçe çok yorucu olur.

Müzik fikirlerinin çok çeşitliliği içinde birliğin nasıl kurulabileceğini ‘form bilgisi’ öğretir.

Scroll to Top