Halk Müziği

Kemençe

Halk Müziği

Kemençe

Asya Türk topluluklarında ‘ıklığ’, Anadolu Türkmenlerinde ‘hegit’ veya ‘tırnak kemanesi’ Osmanlı döneminde ise Farsça’nın etkisiyle yaylı saz anlamına gelen ‘keman ve çe’ kelimelerinden bugünkü ismini almıştır. Armudi kemençe de denmiştir.

Türk çalgısı olup Balkanlara kadar yayılmıştır. Tırnak kemençesi adıyla Kastamonu, İnebolu dolaylarında halk arasında yaygındır.

Daha sonraları Klasik Türk Müziği enstrümanları arasına katılmıştır.

Klasik Türk Müziğimizin yegane yaylı çalgısıdır. Üç telli olup, parmak tırnaklarıyla teller ittirilerek yay icra edilir.
Keman yayından farklı olarak kendine has şekilde yapılan yaya sahiptir. Bir teli çelik, diğer iki teli katküt denilen bağırsaktan yapılan teller kullanılır.

İnsan sesini andıran oldukça içli, nazlı ve aynı zamanda kararlı bir tınısı vardır. Sol anahtarı kullanılır. Ses düzeni ise; yegah, rast, neva şeklindedir.

Eğitimleri bire bir olup nota, solfej, armoni destekli sürdürülmektedir.

gitar-ders

Kemençe

Asya Türk topluluklarında ‘ıklığ’, Anadolu Türkmenlerinde ‘hegit’ veya ‘tırnak kemanesi’ Osmanlı döneminde ise Farsça’nın etkisiyle yaylı saz anlamına gelen ‘keman ve çe’ kelimelerinden bugünkü ismini almıştır. Armudi kemençe de denmiştir.

Türk çalgısı olup Balkanlara kadar yayılmıştır. Tırnak kemençesi adıyla Kastamonu, İnebolu dolaylarında halk arasında yaygındır.

Daha sonraları Klasik Türk Müziği enstrümanları arasına katılmıştır.

Klasik Türk Müziğimizin yegane yaylı çalgısıdır. Üç telli olup, parmak tırnaklarıyla teller ittirilerek yay icra edilir.
Keman yayından farklı olarak kendine has şekilde yapılan yaya sahiptir. Bir teli çelik, diğer iki teli katküt denilen bağırsaktan yapılan teller kullanılır.

İnsan sesini andıran oldukça içli, nazlı ve aynı zamanda kararlı bir tınısı vardır. Sol anahtarı kullanılır. Ses düzeni ise; yegah, rast, neva şeklindedir.

Eğitimleri bire bir olup nota, solfej, armoni destekli sürdürülmektedir.

Scroll to Top