UdKlasik Türk müziği çalgısıdır. Dikey olarak ortadan ikiye bölünmüş yarım armudu andıran iri gövdesi, kalın kısa sapı vardır.Göğüs tahtasında, ortada büyük, yanlarda iki küçük gül denilen oyuk bulunur.

7. yüzyıldan beri kullanılan bu telli çalgının, Müslüman Araplar tarafından Horasanlılardan alınarak geliştirildiği, Farabi’nin zamanında bugünkü biçimini aldığı bilinir.

Türk müziği’nin klasik çalgıları arasında önemli ve seçkin bir yere sahiptir. Endülüs yoluyla Avrupa’ya geçmiş, luth(lavta) ve gitara örnek olmuştur.

Ses genişliği üç oktav kadardır. Altı çift tel takılır. Telleri ikişerli olarak şu perdelere göre düzenlenir:

• Gerdaniye
• Neva
• Dügah
• Hüseyni
• Aşiran
• Yegah
• Kaba Dügah

Eğitimleri bire bir olup nota, solfej, armoni destekli sürdürülmektedir.