NeyGeleneksel Türk müziğinde kullanılan, kamıştan yapılan, üflemeli bir çalgıdır. Altısı önde biri arkada yedi deliği bulunur.Üç oktavlık ses aralığına sahiptir. Farklı ses rengi ve tınısıyla insan duygularında yüksek hisler, anlamlar uyandırır.

İlk olarak Sümerlerde rastlandığını bilsek de 12. yüzyıldan bu yana Anadoluda da kullanılan bir çalgıdır. Niyazi Sayın (1927) ve Aka Gündüz Kutbay (1934 - 1979) ney sazının en önemli üstadlarıdır.

Eğitimler birebir olup, nota,solfej, armoni destekli sürdürülmektedir.